08.06.2022 00:20

Konzultace výsledků vyšetření, nálezů od specialisty

Množí se nám případy, kdy po vyšetření u specialisty nás pacienti žádají o konzultaci, resp vysvětlení nálezu v lékařské zprávě. 

Specialista, který vyšetřil pacienta a předává mu lékařskou zprávu, má za povinnost její výsledek s pacientem probrat, vysvětlit a odpovědět na případné dotazy. 

Cílem naší práce v naší společnosti je komplexní péče o Vás, o pacienty, avšak není v našich časových možnostech suplovat práci specialisty, u kterého jste byli vyšetřeni a lékařské zprávy předané specialistou s Vámi detailně probírat, vysvětlovat či odpovídat na dotazy. 

Zprávy z vyšetření od specialisty nám i nadále prosím předávejte, jejich kopie zakládáme do Vaší zdravotnické dokumentace a často jsou nezbytné k řešení Vašeho zdravotního stavu.

Předání zprávy můžete uskutečnit vhozením do poštovní schránky Ordinace Lhotka s.r.o., která je umístěna vpravo za vchodovými dveřmi do domu nebo zasláním naskenované elektronicky na e-mailovou adresu ordinacelhotka@gmail.com , popř. při osobní návštěvě.

Za Vaši spolupráci Vám předem děkujeme.

—————

Zpět


Kontakt

Ordinace Lhotka s.r.o. MUDr. Andrea Rusová - ordinace praktického, interního lékaře pro dospělé a diabetologie

Zárubova 498/31
Praha 4 - Kamýk
142 00


Tel.: 241 729 562
NEPOSÍLEJTE SMS ZPRÁVY